Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti:
SPORT prima spol. s r.o.
Legionářů 3084/36
695 01 Hodonín
IČ: 48906913
DIČ: CZ48906913

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny asolo.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu asolo.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat, v případě, že zboží uvedené v objednávce se již vyprodalo nebo je již nelze zajistit.
Kupující je oprávněn převzaté zboží vrátit prodávajícímu bez udání důvodu do 14ti dnů ode dne převzetí  zboží. Zboží musí být v původním stavu (nenošené), kompletní, nepoškozené a v originálním obalu. Kupujícímu bude vrácena celá jím vynaložená  částka na koupi daného zboží. Kupující je povinen zajistit na své náklady přepravu takového zboží zpět  k prodávajícímu.

Postup vrácení zboží

Na lístek nebo na zaslaný prodejní doklad napište číslo svého bankovního účtu a zprávu, že vracíte zboží v zákonné lhůtě 14ti dnů a žádáte o vrácení vynaložené částky. Zboží zabalte tak, aby nedošlo k polepení originálních krabic (budou zařazeny do dalšího prodeje). Balík neposílejte na dobírku. Náklady na přepravu vráceného zboží jsou hrazeny odesílatelem, částku nelze nárokovat na dodavateli. Vynaloženou částku Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, max. do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Postup při výměně zboží

Zboží nám zašlete zpět na adresu SPORT prima spol. s r.o. s požadavkem na výměnu za jinou velikost / barvu / jiný kus. Zboží zabalte tak, aby nedošlo k polepení originálních krabic (budou zařazeny do dalšího prodeje). Zboží Vám vyměníme dle Vašeho požadavku obratem. Při výměnách neúčtujeme poštovné. Náklady na přepravu vráceného zboží jsou hrazeny odesílatelem, částku nelze nárokovat na dodavateli.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

Zboží běžně expedujeme od 1 do 5 dnů od obdržení objednávky. V případě, že zboží není na našem skladě a je třeba jej zajistit z jiných skladů, může se doba dodání prodloužit, maximálně však na 14 pracovních dnů.
Zboží je expedováno PPL nebo Obchodním balíkem České pošty nebo je možný osobní odběr ze skladu v Hodoníně.
Platba dobírkou, platební kartou nebo rychlím bankovním převodem.
Přepravné a balné na zboží do 1500,- Kč s DPH činí 100,- Kč s DPH za 1 balík / karton (do 30 kg).
Při odběru zboží nad 1500,- Kč s DPH je přepravné a balné ZDARMA.
Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Slevy

Na všechno zboží objednané přes internetový obchod asolo.cz je poskytována sleva z doporučené MOC ve výši 5%, pokud není uvedeno jinak.

Reklamace

Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:
SPORT prima spol. s r. o.
Legionářů 3084/36
695 01 Hodonín
Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).
Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny asolo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ochrana osobních dat zákazníků

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího). Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SPORT prima spol. s r.o., Legionářů 36, 695 01 Hodonín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že použije možnost odhlášení zasílání newsletteru přímo v těle zaslaného mailu nebo Prodávajícího kontaktuje na tel 518 343 185 nebo na info@asolo.cz.

Směrnice GDPR